Medvedi na Blokah

Medvedi na Blokah

Knjižničarka Martina se je z medvedjo družino odpeljala v enoto knjižnice Ivana Čampa v Novo vas. Ob svetovnem tednu otroka so otroci iz vrtca Nova vas obiskali knjižnico, knjižničarka pa jim je z medvedi v čarobnem vzdušju približala pravljico o medvedjem potovanju na goro. Martina Zakrajšek    

Zbirka Notranjska beseda

To je zbirka leposlovnih del notranjskih avtoric in avtorjev za odrasle, ki jih hrani knjižnica in so namenjeni za izposojo. Je interna zbirka, ki se spreminja in dopolnjuje. Uporabnikom daje na vpogled seznam domoznanskih avtorjev in njihovih leposlovnih del s krajšimi povzetki in odlomki. Dela iz zbirke so razstavljena v knjižnici v Cerknici in v Starem trgu. V zbirki Notranjska beseda so leposlovna dela avtorjev, ki so rojeni na Notranjskem, so tukaj živeli in/ali se šolali, predvsem pa so s svojim delom zaznamovali razvoj pokrajine v zgodovini in v sedanjosti. Ne glede na geografske in zgodovinske meje Notranjske so v leksikonu zajete osebnosti z območja t.i. ožje Notranjske, to je […]