Razpis – prosto delovno mesto direktorja javnega zavoda Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica

Svet javnega zavoda Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica na podlagi 12. in 21. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica (Uradni list RS št. 32/2004) razpisuje prosto delovno mesto DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA KNJIŽNICE JOŽETA UDOVIČA CERKNICA (M/Ž). Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, ki jih določa zakon, izpolnjuje naslednje pogoje:     –  visokošolska izobrazba ustrezne smeri,     –  najmanj 5 let delovnih izkušenj v knjižničarstvu,     –  strokovni izpit iz bibliotekarstva,     –  organizacijske in vodstvene sposobnosti,     –  predložen program dela. Direktorja se imenuje s 1. 6. 2019, izbrani kandidat je imenovan za 5 let. Pisne prijave z zahtevanimi dokazili in kratkim življenjepisom pošljite s priporočeno pošto […]