Zgodbe naših lip

Zgodbe naših lip

V petek, 31. maja 2019, smo v Enoti Maričke Žnidaršič Stari trg pri Ložu prisluhnili zgodbam in zanimivostih o lipah, ki so nastale kot rezultat dela v študijskem krožku z naslovom Zgodbe naših lip, pod mentorstvom Janje Urbiha in v organizaciji Ars Palada Tišler, K.D. Knjižničarka je uvodoma pozdravila navzoče in spregovorila o etnološkem in zgodovinskem pomenu lipe, ki je tesno prepletena s slovenstvom in slovenskim človekom. Povedala je, da so lipe žive priče življenja in usod ljudi, ki so pod njimi odraščali, peli, molili in ostareli. Od Martina Krpana, ki je za boj z Brdavsom posekal najlepšo lipo, do vaških lip, ki so bile nekdaj središče vaškega življenja, danes […]

Čebela, žlahtna spremljevalka slovenske kulture

Čebela, žlahtna spremljevalka slovenske kulture

Alenka Veber, ljubiteljska etnologinja, fotografinja, turistična vodnica in mentorica študijskih krožkov, je v letu 2016 pridobila tudi naziv čebelarsko-turistična vodnica, ki ga je soorganizirala Čebelarska zveza Slovenije v sodelovanju s Klubom profesionalnih turističnih vodnikov. Ob praznovanju Svetovnega dneva čebel je 7. junija 2019 v prireditvenem prostoru knjižnice v Starem trgu predstavila čebelo kot žlahtno spremljevalko slovenske kulture, vse od Primoža Trubarja do Valvasorja, ki v svojih prevodih in delih omenjata čebelo in čebelnjak. Obiskovalci so prisluhnili nekaterim izbranim pregovorom in rekom, ki jih je preprosto ljudstvo oblikovalo skozi stoletja in ljudsko umetnost (panjske končnice, čebelnjaki), ter spoznali frazeme s sestavino čebela, med, panj in čebelnjak. Posebno pozornost pa je predavateljica […]