Društvo ‘Samopomoč’ za zavarovanje goveje živine v Cerknici in gostilna Na vagi

Društvo ‘Samopomoč’ za zavarovanje goveje živine v Cerknici in gostilna Na vagi

Domoznanska skupina, ki deluje pri Knjižnici Jožeta Udoviča Cerknica, je organizirala večer, na katerem sta bila predstavljena Društvo ‘Samopomoč’ za zavarovanje goveje živine v Cerknici in gostilna Na vagi. Štefka Šebalj Mikše je pripravila vpogled v delovanje cerkniškega društva, ki je bilo ustanovljeno leta 1928 in je delovalo do druge svetovne vojne. Joži Mele je obiskovalcem predstavila gostilno, vago, na kateri so tehtali živino, in tudi ključavničarstvo, s katerim se je ukvarjal Josip Mele. Miha Mramor je zaigral na diatonično harmoniko. Do 14. decembra je v knjižnici na ogled razstava dokumentacije o društvu in vagi ter predmeti iz tedanje gostilne in ključavničarske delavnice. Članek na www strani Občine Cerknica