Zgodbe naših lip

Zgodbe naših lip

V petek, 31. maja 2019, smo v Enoti Maričke Žnidaršič Stari trg pri Ložu prisluhnili zgodbam in zanimivostih o lipah, ki so nastale kot rezultat dela v študijskem krožku z naslovom Zgodbe naših lip, pod mentorstvom Janje Urbiha in v organizaciji Ars Palada Tišler, K.D. Knjižničarka je uvodoma pozdravila navzoče in spregovorila o etnološkem in zgodovinskem pomenu lipe, ki je tesno prepletena s slovenstvom in slovenskim človekom. Povedala je, da so lipe žive priče življenja in usod ljudi, ki so pod njimi odraščali, peli, molili in ostareli. Od Martina Krpana, ki je za boj z Brdavsom posekal najlepšo lipo, do vaških lip, ki so bile nekdaj središče vaškega življenja, danes […]

Čebela, žlahtna spremljevalka slovenske kulture

Čebela, žlahtna spremljevalka slovenske kulture

Alenka Veber, ljubiteljska etnologinja, fotografinja, turistična vodnica in mentorica študijskih krožkov, je v letu 2016 pridobila tudi naziv čebelarsko-turistična vodnica, ki ga je soorganizirala Čebelarska zveza Slovenije v sodelovanju s Klubom profesionalnih turističnih vodnikov. Ob praznovanju Svetovnega dneva čebel je 7. junija 2019 v prireditvenem prostoru knjižnice v Starem trgu predstavila čebelo kot žlahtno spremljevalko slovenske kulture, vse od Primoža Trubarja do Valvasorja, ki v svojih prevodih in delih omenjata čebelo in čebelnjak. Obiskovalci so prisluhnili nekaterim izbranim pregovorom in rekom, ki jih je preprosto ljudstvo oblikovalo skozi stoletja in ljudsko umetnost (panjske končnice, čebelnjaki), ter spoznali frazeme s sestavino čebela, med, panj in čebelnjak. Posebno pozornost pa je predavateljica […]

Podelili občinska priznanja

Podelili občinska priznanja

Podelili občinska priznanja Občina Cerknica je v petek, 7. junija, na slavnostni seji v Kulturnem domu Cerknica z občinskimi priznanji nagradila zaslužne občanke in občane. Prejemniki bronastega taborskega priznanja so: Ljerka Pirnat, ekipa bolničarjev Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Cerknica in PGD Sveti Vid. Srebrni taborski znak sta si prislužili Vida Winkler in Aleksandra Šega. Župan Marko Rupar je zlati taborski znak letos podelil Jožetu Oblaku, Osnovni šoli Jožeta Krajca Rakek, Heleni Rajk, Bogdanu Urbarju, PGD Žerovnica in Jožefu Krncu. Priznanja 12. junij, ki je najvišje občinsko odlikovanje, pa sta se razveselili Marija Hribar in Zvonka Ješelnik. Program sta obogatili skupina Vokalna skupina Gallina in Manca Udovič. Foto: Ljubo Vukelič Podelili […]

Priznanje 12. junij Mariji Hribar, direktorici KJUC

Priznanje 12. junij Mariji Hribar, direktorici KJUC

Najvišje cerkniško priznanje Mariji Hribar in Zvonki Ješelnik Ob občinskem prazniku so sinoči v Cerknici občanom, ki nesebično prispevajo boljšemu, bolj kakovostnemu in polnejšemu življenju na Cerkniškem, podelili najvišja občinska priznanja. Priznanje 12. junij sta prejeli Marija Hribar, dolgoletna direktorica knjižnice, in Zvonka Ješelnik, ki si je na položaju socialne delavke in na drugih še posebej prizadevala delovati za tiste, ki sami ne znajo ali si ne zmorejo ustvariti zadovoljivega življenja. Zlati taborski znak so prejeli PGD Žerovnica, Osnovna šola Jožeta Krajca Rakek, Bogdan Urbar, Jože Oblak, Jožef Krnc in Helena Rajk, srebrnega Vida Winkler in Aleksandra Šega, bronastega pa ekipa bolničarjev PGD Cerknica, PGD Sveti Vid in Ljerka Pirnat. […]

Bogastvo starega domoznanskega gradiva v primernih prostorih

Bogastvo starega domoznanskega gradiva v primernih prostorih

V cerkniški knjižnici so namenu predali prizidek, v katerem so v pritličju uredili domoznanski arhiv, v nadstropju pa sodobno urejeno čitalnico. Kot je povedala direktorica Marija Hribar, so s tem v matični stavbi pridobili okoli 200 kvadratnih metrov prostora. »V pritličju bomo tako lahko pridobili prostor za razširitev otroškega in mladinskega oddelka.« Prizidek je s knjižnico povezan z mostičkom. V nadstropju so uredili prostorno in svetlo čitalnico, še večja pridobitev pa je urejen domoznanski arhiv v pritličju, je pojasnila Hribarjeva. »Te prostore smo še kako potrebovali, saj bomo zdaj naše najstarejše gradivo, vse od 16. stoletja dalje, lahko hranili primerno zavarovanega,« pravi Hribarjeva. Knjižnica hrani 7.000 enot knjig, listin in […]

Odprtje prizidka

Odprtje prizidka

Še pred enim letom je za cerkniško knjižnico stala stara garaža, danes pa je lahko Knjižnici Jožeta Udoviča Cerknica (KJUC) in Občini Cerknica v ponos nov prizidek, v katerem sta dobila mesto prostorna čitalnica in domoznanski oddelek. Odprtje je pospremil glasbeni nastop Maje Mekina in Iomi Babuder Briški. Trak sta prerezala direktorica KJUC Marija Hribar in cerkniški župan Marko Rupar, ki je posebej pohvalil delo knjižnice v zadnjih letih.

Kronika čebelarstva na Rakeku

Kronika čebelarstva na Rakeku

Kronika čebelarstva na Rakeku Občinski praznik z bogatim kulturnim dogajanjem na vseh koncih občine obeležujemo tako zavodi in organizacije, kot tudi društva in posamezniki. V rakovški knjižnici smo 6. junija 2019 med bralce pospremili Kroniko čebelarstva na Rakeku.  Avtor knjige je Miroslav Juvančič, tajnik Čebelarskega društva Rakek, ki je knjigo tudi izdalo. Obiskovalce sta v uvodu pozdravila Marko Rupar, župan Občine Cerknica, in Vida Winkler, predsednica ČD Rakek. Sledila je avtorjeva krajša predstavitev knjige, ki predstavlja tudi velik domoznanski prispevek. Zajema kronologijo delovanja društva, razvoj in ohranjanje tradicije čebelarstva na širšem Notranjskem ter številne podatke o dogodkih in ljudeh, ki so poleg čebelarjenja k identiteti kraja prispevali tudi z delom […]

Bliža se odprtje prizidka

Bliža se odprtje prizidka

Pred natanko enim letom so se začela gradbena dela za širitev prostorskih kapacitet Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica. Odprtje prizidka se bliža, kako pa je potekalo rušenje in gradnja, poglejte na fotografijah Ljuba Vukelića. Fotogalerija