Anton Jeršan, Avgust Belle in Lovro Sebenikar
  • Datum: 15. 6. 2017
  • Čas: 19:00 - 20:00
  • Lokacija: Enota Ivana Matičiča Rakek

Anton Jeršan, Avgust Belle in Lovro Sebenikar

cover1 - Anton Jeršan, Avgust Belle in Lovro Sebenikarcover2 2 - Anton Jeršan, Avgust Belle in Lovro Sebenikar

O treh manj znanih krajanih Rakeka in Unca

 

Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica daje velik poudarek domoznanski dejavnosti. Skrbno zbira različno gradivo, vezano na domače kraje in ljudi, ter skrbi, da lokalna zgodovina in pomembne osebnosti ne utonejo v pozabo.

Enota knjižnice na Rakeku je v sodelovanju z Društvom upokojencev Rakek v dobrem letu pripravila že nekaj večerov z znanimi krajani, ki so jih povabili v svojo družbo.

V okviru prireditev ob občinskem prazniku so 15. junij 2017 namenili trem manj znanim krajanom, ki so živeli v 19. in na prelomu v 20. stoletje.

Antona Jeršana, Avgusta Belleta in Lovra Sebenikarja sta predstavila Franc Perko in Bogdan Urbar. Skozi njihove življenjske zgodbe sta obiskovalcem približala tudi družbeno dogajanje in čas, v katerem so živeli.

Obiskovalce sta povabila tudi k včlanitvi v domoznanski krožek, ki naj bi jeseni zaživel v vseh enotah knjižnice. Na Rakeku ga bo vodil Franc Perko, dobrodošli ste vsi, ki vas veseli domoznansko raziskovanje.

 

Nevena Savić