Je razvrščeno glede na stroke po sistemu univerzalne decimalne klasifikacije – UDK. Slovensko in tuje leposlovje za odrasle sta postavljena ločeno, otroško in mladinsko leposlovje je razporejeno glede na starostne skupine.

Večina gradiva je namenjenega izposoji na dom, knjige v študijski čitalnici oziroma s posebno oznako pa so namenjene študiju v knjižnici in si jih ne morete izposoditi.

Na eno izkaznico si lahko izposodite 10 enot knjižnega gradiva. Leposlovne knjige lahko prebirate 20 dni, strokovne pa 30 dni.

2015
Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva 2015
Seznam kupljenega knjižničnega gradiva iz sredstev Ministrstva za kulturo RS 2015

2016
Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva v letu 2016
Seznam kupljenega knjižničnega gradiva iz sredstev Ministrstva za kulturo RS 2016
Seznam kupljenih elektronskih knjig (Biblos) iz sredstev Ministrstva za kulturo RS 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

2017
Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva 2017

2018
Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva 2018
Seznam kupljenega knjižničnega gradiva iz sredstev Ministrstva za kulturo RS 2017
Seznam kupljenega knjižničnega gradiva iz sredstev Ministrstva za kulturo RS jan dec 2018

2019
Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva 2019
Seznam kupljenega knjižničnega gradiva iz sredstev MIK RS 2019

2020
Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva 2020
Seznam kupljenega knjižničnega gradiva iz sredstev Ministrstva za kulturo RS jan dec 2020

2021
Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva 2021
Seznam kupljenega knjižničnega gradiva iz sredstev Ministrstva za kulturo RS 2021

2022
Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva 2022
Seznam kupljenega knjižničnega gradiva iz sredstev Ministrstva za kulturo RS 2022

2023
Upravljanje s knjižnično zbirko
Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva 2023
Seznam kupljenega knjižničnega gradiva iz sredstev Ministrstva za kulturo RS 2023

2024
Upravljanje s knjižnično zbirko
Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva 2024