Je razvrščeno glede na stroke po sistemu univerzalne decimalne klasifikacije – UDK. Slovensko in tuje leposlovje za odrasle sta postavljena ločeno, otroško in mladinsko leposlovje je razporejeno glede na starostne skupine.

Večina gradiva je namenjenega izposoji na dom, knjige v študijski čitalnici oziroma s posebno oznako pa so namenjene študiju v knjižnici in si jih ne morete izposoditi.

Na eno izkaznico si lahko izposodite 10 enot knjižnega gradiva. Leposlovne knjige lahko prebirate 20 dni, strokovne pa 30 dni.

Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva 2015
Seznam kupljenega knjižničnega gradiva iz sredstev Ministrstva za kulturo RS 2015

Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva v letu 2016
Seznam kupljenega knjižničnega gradiva iz sredstev Ministrstva za kulturo RS 2016
Seznam kupljenih elektronskih knjig (Biblos) iz sredstev Ministrstva za kulturo RS 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva 2017
Seznam kupljenega knjižničnega gradiva iz sredstev Ministrstva za kulturo RS jan – okt 2017

Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva 2018

Seznam kupljenega knjižničnega gradiva iz sredstev Ministrstva za kulturo RS 2017

Seznam kupljenega knjižničnega gradiva iz sredstev Ministrstva za kulturo RS jan dec 2018

Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva 2019