04 knjiznica semen logo RGB 01 300x136 - Knjižnica semenKnjižnica semen deluje kot vsaka druga knjižnica, le da si v njej ne izposojate knjig, temveč domača semena, iz katerih vzgojite rastline, in pridelate nova. Del pridelanih semen nato vrnete v knjižnico.
 
Namenjena je vsem, ki doma pridelujejo svoje vrtnine, se zavedajo pomena zdravih domačih semen, ohranjanja avtohtonih vrst rastlin ter so pripravljeni za skupno dobro darovati nekaj svojega časa in truda.rdc sukanski1 207x300 - Knjižnica semen

Pogoj za sodelovanje v Knjižnici semen je veljavno članstvo v Knjižnici Jožeta Udoviča Cerknica. Za izposojo semen se uporablja posebna aplikacija, ki je enostavna in je namenjena samostojni uporabi. Z navodili vas vodi skozi izposoje in vračanja semen. Lahko pa se obrnete tudi na osebje v knjižnici, ki vam bo z veseljem pomagalo. Na dan si lahko izposodite največ 3 vrste semen (1 vrečko vsakega). Naenkrat imate lahko izposojenih največ 10 vrečk. 

 

Poslanstvo Knjižnice semen

Poslanstvo naše Knjižnice semen je ozaveščanje o ohranjanju avtohtonih sort ter biotske raznovrstnosti in hkrati opozarjanje na pomen samooskrbe ter sonaravnega vrtnarjenja.
 
Knjižnica semen je eden od načinov ohranjanja biotske pestrosti kulturnih rastlin, ki temelji na brezplačni izmenjavi semen. Obstoj knjižnic semen na nekem območju krepi lokalno skupnost, omogoča izmenjavo dobrih praks in vzpodbuja varovanje ter ohranjanje avtohtonih in tradicionalnih vrst rastlin.

Zakaj splošne knjižnice?

Splošne knjižnice že dolgo nismo  več samo prostor, kjer se hrani in izposoja gradivo, ampak vse bolj postajamo mesto z izobraževalno, kulturno, informacijsko in socialno funkcijo, kjer se uporabniki naučijo različnih spretnosti, kot je na primer delo z računalnikom, prijava k zdravniku z e-napotnico ipd. Seveda ostaja knjižnica tudi prostor, kjer se uporabniki lahko družijo, popijejo kavo, obiščejo kulturni dogodek ali se sprostijo ob branju. Splošne knjižnice ponujamo vedno več inovativnih dejavnosti in s tem pomembno vplivamo na lokalno skupnost, v kateri obstajamo.
 
Knjižnice semen so se začele pojavljati kmalu po letu 2000, veliko jih je našlo prostor v javnih knjižnicah. Glavno vodilo in načelo knjižnic semen je promocija biotske raznovrstnosti, lokalne pridelave hrane, samooskrbe in kot se največkrat poudarja – vrnitev semen v roke ljudi. V Sloveniji je prva začela s Knjižnico semen Goriška knjižnica Franceta Bevka leta 2019. Z medsebojnim sodelovanjem so ji sledile druge knjižnice, med njimi tudi Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica.
 
Z umeščenostjo knjižnic semen v splošno knjižnico želimo knjižničarji izpostaviti svojo izobraževalno funkcijo, vzpodbuditi ljudi k aktivnemu delovanju v svoji skupnosti in k ohranitvi svoje kulturne in naravne dediščine, pa tudi k ustvarjanju vezi med člani skupnosti. To se sklada z našo tradicionalno vlogo in proaktivnim pristopom, ki ga sodobne knjižnice poudarjamo.

Lokacija:

Knjižnica semen se v cerkniški knjižnici nahaja v pritličju knjižnice.  

Kontakti:

skrbnik: Marija Gabrejna Kraševec

telefon: 01 7091078
el. naslov:

Pregled zaloge semen

Predstavitvena zloženka Knjižnice semen

“DOMAČA SEMENA SO NAŠA DEDIŠČINA”