Udovič je pesnik mejnega, neulovljivega, Notranjec in hkrati predan svetu.

UDOVIČEVA JESEN 2012 – Ob 100-letnici rojstva Jožeta Udoviča

Njegove besede:

joze udovic 1 - Jože UdovičPoezija je posebna intenzivnost življenja, verzi so njegove zgoščenine. Narava, ki jo pesnik doživlja v mladosti, je neprestano navzoča v njem. Neomejeno bo vedno živelo v omejeni obliki. Pesnik začne s poezijo samo odgovarjati, kaj je poezija. Poezija – spominjati človeka na njega samega, dotikati se njegovih globin in jih vznemirjati. Kakor zapiše v svojem dnevniku:

Vse se izmika, vse je približno res.

Rojen 17.10.1912 v Cerknici, umrl 5.11.1986 v Ljubljani. V letih od 1918 do 1923 obiskoval ljudsko šolo v Cerknici in Starem trgu, leta 1932 je končal klasično gimnazijo v Šentvidu nad Ljubljano, 1940 pa diplomiral iz slavistike. Od leta 1948 deloval kot svobodni književnik, član SAZU od leta 1981.

Udovič je za časa svojega življenja izdal tri pesniške zbirke: Ogledalo sanj (1961), Darovi (1975), Oko in senca (1982),
po smrti so izšle knjige: Pesmi (1988), zbirka novel Spremembe (1991), njegovi dnevniki Zapisi v tišino (1992), izbrani eseji Brazda na vodi (1993).

Prevodi pesniških zbirk:

F.G. Lorca: Pesem hoče biti luč (1958), D. Thomas: Praprotni grič (1965), P. Neruda: Izbrane pesmi (1974), V. Aleixandre: Izbrane pesmi (1978), G. Mistral: Izbrane pesmi (1981) itd.

Prevodi proze:

J. Cassou: Pariški pokol (1951), H. Laxness: Islandski zvon (1954), N. Kazantzakis: Kapitan Mihalis (1956), H. Laxness: Luč sveta (1959), A. Huxley: Kontrapunkt življenja (1960), E. A. Poe: Zlati hrošč (1960, L. Guilloux: Črna kri (1961), F. Kafka: Proces (1962), K. Mansifield: Družba v vrtu (1963), J.-P. Sartre: Gnus (1964), W. Woolf: Gospa Dalloway (1965), H. Broch: Nedolžneži (1966), J. Joyce: Umetnikov mladostni portret (1966), F. Kafka: Grad (1967), H. Broch: Vergilova smrt (1970), E.T.A. Hoffmann: Življenjski nazori mačka Murra (1972), E.A. Poe: Maska rdeče smrti (1972), P. Neruda: Priznam, da sem živel (1977), H. Hesse: Igra steklenih biserov (1979), J.L. Borges: Izmišljije (1984) itd.

Za svojo prvo zbirko Ogledalo sanj je prejel Prešernovo nagrado (1962), za prevod Brochovega romana Vergilova smrt Sovretovo nagrado (1971), nagrado mesta Ljubljane(1976) za drugo pesniško zbirko Darovi.

Pomembnejša literatura o Udoviču in njegovem delu:

B. Paternu: Lirika Jožeta Udoviča, Problemi št. 1 (1962/63), 9-25. – T. Kermauner: Izročilo in razkroj ali samorazdejanje humanizma v povojni slovenski poeziji, 1970, 153-173. – R. Dabo: Pjesnik Jože Udovič, Forum, br. 12 (1971), 881-886. – B. Paternu: Problem nadrealizma v sodobni slovenski liriki, Slavistična revija, št. 4 (1972), 376-406. – B. Koprivec Mate: Udovičeve pesmi o poeziji, Prostor in čas, št. 3/4 (1972), 150-162. – V. Truhlar: Doživljanje absolutnega v slovenskem leposlovju, 1970, 219-236. – F. Pibernik: Med tradicijo in modernizmom, 1978, 13-14. – D. Poniž: Molk in pisava, 1986, 54-71. – D. Poniž: Neznana dežela Udovičeve poezije, Primorska srečanja, št. 67/68, 27-31. – D. Poniž: Pesnik in novelist Jože Udovič, Kopitarjevi študijski dnevi II, 1992, 63-68. – Marija Hribar: Bibliografija Jožeta Udoviča, 1996. – F. Pibernik: Ogledala sanj Jožeta Udoviča, 1996. – Jože Udovič (zbornik), 1997. – F. Pibernik: Jože Udovič, Udovičeva poezija med realnostjo in vizijo – z dvema proznima intermezzoma, 2008.- Jože Udovič (1912-1986) : in iskra v besedi ostane : dokumenti, spomini, pesmi, novela, esej, bibliografija [zbrala Marija Hribar in France Pibernik], 2012. – JOŽE UDOVIČ: Zbrano delo (1) 1999. – Zbrano delo (2) 2000. – Zbrano delo (4) 2002. – Zbrano delo (3) 2004. – Zbrano delo (5) 2005. PIBERNIK, France. F. Pibernik: Jože Udovič. (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev ; knj. 270) (Monografije k Zbranim delom slovenskih pesnikov in pisateljev), 2016.

udovic podpis 1024x334 - Jože Udovič