Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica

Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica deluje na območju treh notranjskih občin (Cerknica, Loška dolina, Bloke), kjer živi 16.853 prebivalcev (občina Cerknica 11.554, občina Loška dolina 3.744, občina Bloke 1.555), in je osrednja knjižnica tega območja. Knjižnica ima skupaj z enotami na Rakeku, v Starem trgu in v Novi vasi 1.830 m2 prostora, 138.533 enot knjižničnega gradiva, od tega 12.927 enot neknjižnega gradiva (dvd, cd, cd-rom itd.). Naročena je na 316 revij in časopisov, za uporabnike ima na voljo 19 računalnikov z dostopom do interneta in elektronske pošte.

Cerkniška knjižnica je imela v letu 2019 83.377 inventarnih enot knjižničnega gradiva. V čitalnici je na voljo 173 naslovov revij in časopisov, za uporabnike je namenjenih 10 računalnikov z dostopom do interneta in elektronske pošte in 1 računalnik za iskanje v bazi Cobiss.

20150630 135204 e1435769163404 1024x655 - Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica