Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica

Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica deluje na območju treh notranjskih občin (Cerknica, Loška dolina, Bloke), kjer živi 16.754 prebivalcev (občina Cerknica 11.491, občina Loška dolina 3.731, občina Bloke 1.532), in je osrednja knjižnica tega območja. Knjižnica ima skupaj z enotami na Rakeku, v Starem trgu in v Novi vasi 1.600 m2 prostora, 137.085 enot knjižničnega gradiva, od tega 12.645 enot neknjižnega gradiva (dvd, cd, cd-rom itd.). Naročena je na 321 revij in časopisov, za uporabnike ima na voljo 16 računalnikov z dostopom do interneta in elektronske pošte.

Cerkniška knjižnica je imela v letu 2018 83.317 inventarnih enot knjižničnega gradiva. V čitalnici je na voljo 186 naslovov revij in časopisov, za uporabnike je namenjenih 8 računalnikov z dostopom do interneta in elektronske pošte in 1 računalnik za iskanje v bazi Cobiss.

20150630_135204