Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica

Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica deluje na območju treh notranjskih občin (Cerknica, Loška dolina, Bloke), kjer živi 17.041 prebivalcev (občina Cerknica 11.668, občina Loška dolina 3.770, občina Bloke 1.603), in je osrednja knjižnica tega območja. Knjižnica ima skupaj z enotami na Rakeku, v Starem trgu in v Novi vasi 1.830 m2 prostora, 139.032 enot knjižničnega gradiva (leto 2020), od tega 13.124 enot neknjižnega gradiva (dvd, cd, cd-rom itd.). Naročena je na 276 revij in časopisov, za uporabnike ima na voljo 19 računalnikov z dostopom do interneta in elektronske pošte.

Cerkniška knjižnica je imela v letu 2020 84.472 inventarnih enot knjižničnega gradiva. V čitalnici je na voljo 148 naslovov revij in časopisov, za uporabnike je namenjenih 10 računalnikov z dostopom do interneta in elektronske pošte in 1 računalnik za iskanje v bazi Cobiss.

20150630 135204 e1435769163404 1024x655 - Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica