Leta 1992 je Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica vzpostavila domoznanski oddelek, ki je začel načrtno zbirati, obdelovati, hraniti in posredovati domoznansko gradivo s področja Cerknice, Loške doline in Blok. Zbiramo domoznanske knjige, članke iz serijskih publikacij, avdio in video gradivo, drobni tisk, fotografije, razglednice, rokopise. Izdelali smo Bibliografijo Jožeta Udoviča (1431 enot). Knjižnica hrani dragoceno Udovičevo osebno knjižnico, osebno knjižnico Maričke Žnidaršič ter slikovni arhiv Brestovega Obzornika.

domoznanstvo domoznanstvo domoznanstvo domoznanstvo domoznanstvo domoznanstvo domoznanstvo domoznanstvo domoznanstvo domoznanstvo domoznanstvo domoznanstvo domoznanstvo domoznanstvo domoznanstvo domoznanstvo domoznanstvo domoznanstvo domoznanstvo domoznanstvo domoznanstvo domoznanstvo domoznanstvo domoznanstvo domoznanstvo domoznanstvo domoznanstvo domoznanstvo domoznanstvo domoznanstvo domoznanstvo domoznanstvo domoznanstvo domoznanstvo domoznanstvo domoznanstvo domoznanstvo domoznanstvo domoznanstvo domoznanstvo domoznanstvo domoznanstvo domoznanstvo domoznanstvo domoznanstvo domoznanstvo