dr. Robert Devetak: Naš Kobencl
  • Datum: 15. 2. 2024
  • Čas: 18:00 - 19:00
  • Lokacija: Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica

dr. Robert Devetak: Naš Kobencl

Predavanje Poskus izuma slovenskega narodnega heroja, v njem pa je glavni poudarek na Janezu Kobenclu (ca. 1530-1594).

Vabilo Robert Devetak Nas Kobencl slika - dr. Robert Devetak: Naš Kobencl Vabilo Robert Devetak-Naš Kobencl