ODPOVEDANO!!! Eva Petan: Izidor Modic, njegovo življenje in delo
  • Datum: 13. 1. 2017
  • Čas: 18:00 - 20:00
  • Lokacija: Enota Ivana Čampa Nova vas

ODPOVEDANO!!! Eva Petan: Izidor Modic, njegovo življenje in delo

PRIREDITEV ODPOVEDANA!!!

Nocojšnje predavanje Eve Petan o Izidorju Modicu na Blokah zaradi vremenskih razmer odpade. O novem terminu vas bomo obvestili na naši spletni strani.

Hvala za razumevanje in srečno!

Na prireditvi sodeluje tudi Miloš Toni, urednik portala Stare slike.

Izidor Modic, rojen leta 1884 v Lahovem pri Blokah, je bil eden izmed zbiralcev, ki so pri zbiranju narodnega blaga pomagali Karlu Štreklju. Gradivo mu je pošiljal kot študent slavistike in germanistike na Dunaju, pa tudi kasneje kot profesor na učiteljišču v Ljubljani. Štrekelj se mu je v sklopu Slovenskih narodnih pesmi zahvalil za 154 pesmi, 11 pravljic, 35 vraž in nekaj pregovorov ter rekov z Blok. V Štrekljevi zapuščini so ohranjene tudi njegove pesmi in ljudsko pripovedno gradivo. Padel je leta 1915 v Renčah na Goriškem.

Eva Petan je na Pedagoški fakulteti v Ljubljani (program Predšolska vzgoja) napisala magistrsko delo Analiza notranjskih pravljic Izidorja Modica iz Štrekljeve zapuščine.

Vabilo

1884 Lahovo – Izidor Modic

Vir fotografije: Stare slike