Helena Koren: Vezenine s križci – razstava
  • Datum: 21. 11. 2023 - 27. 12. 2023
  • Lokacija: Enota Ivana Čampa Nova vas

Helena Koren: Vezenine s križci – razstava

Vezenine. Helena Koren page 001 - Helena Koren: Vezenine s križci - razstava

Vezenine. Helena Koren