Kamišibaj gledališče za otroke in odrasle
  • Datum: 29. 1. 2019
  • Čas: 17:00 - 18:00
  • Lokacija: Enota Ivana Matičiča Rakek

Kamišibaj gledališče za otroke in odrasle

vabilo kami page 001 - Kamišibaj gledališče za otroke in odrasle

Vabilo

Kamišibaj v šoli in doma

V rakovški knjižnici smo 29. januarja 2019 spoznali kamišibaj gledališče. Gostje – kamišidame, Simona Nagode ter Sara in Tinka Hladnik so radovednim gledalcem, med katerimi je bilo veliko radovednih otrok, skozi predstavo predstavile kamišibaj.

Gre za posebno tehniko pripovedovanja ob slikah, vloženih v mali lesen oder imenovan butaj, iz katerega jih vleče kamišibajkar. Na Japonskem, od koder prihaja, ima bogato zgodovino in tradicionalno vrednost, v Sloveniji se intenzivneje zadnja leta. Med prvimi mesti, kjer so ga vzeli za svojega, je tudi Logatec, kjer so priredili že nekaj festivalov kamišibaja. Ta način pripovedovanja je v času, ko živimo obkroženi z ekrani, še bolj dragocen in zanimiv.

Simona Nagode je s Tatjano Rupnik Hladnik tudi avtorica priročnika Kamišibaj v šoli in doma. Po poklicu osnovnošolski učiteljici sta ga prenesli tudi v razred in ga preizkusili pri pouku. Izkazal se je za zelo uporabnega, ne le pri podajanju literarnih vsebin, ampak tudi pri učenju. Gre za zanimiv pristop k učenju, zato je priročnik namenjen tako vzgojiteljem in učiteljem kot tudi staršem.

Nevena Savić