Knjiga ne grize: I. Tavčar – Visoška kronika
  • Datum: 12. 3. 2018
  • Čas: 19:00 - 20:00
  • Lokacija: Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica

Knjiga ne grize: I. Tavčar – Visoška kronika

cover 8 - Knjiga ne grize: I. Tavčar – Visoška kronika