Magda Stražišar – Magduška – razstava ob 100-letnici rojstva
  • Datum: 20. 7. 2020 - 7. 8. 2020
  • Lokacija: Enota Maričke Žnidaršič Stari trg

Magda Stražišar – Magduška – razstava ob 100-letnici rojstva

Magduška ST 756x1024 - Magda Stražišar - Magduška - razstava ob 100-letnici rojstva

Magduška – razstava