Marička Žnidaršič – razstava ob 30. obletnici smrti
  • Datum: 2. 9. 2016 - 5. 10. 2016
  • Lokacija: Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica

Marička Žnidaršič – razstava ob 30. obletnici smrti

MARIČKA ŽNIDARŠIČ 1024x914 - Marička Žnidaršič – razstava ob 30. obletnici smrti

Vabilo