Marinka Cempre Turk – razstava gasilskih avtomobilčkov
  • Datum: 1. 7. 2016 - 31. 7. 2016
  • Lokacija: Enota Maričke Žnidaršič Stari trg

Marinka Cempre Turk – razstava gasilskih avtomobilčkov

cover 1 - Marinka Cempre Turk - razstava gasilskih avtomobilčkov