Marinka Cempre Turk – razstava gasilskih našitkov
  • Datum: 29. 11. 2019 - 28. 2. 2020
  • Lokacija: Enota Maričke Žnidaršič Stari trg

Marinka Cempre Turk – razstava gasilskih našitkov

fMarinka Cempre Turk 723x1024 - Marinka Cempre Turk - razstava gasilskih našitkov

Vabilo