Monika Žagar: Dva brata, trije svetovi – Zgodba o družini Žagar
  • Datum: 6. 11. 2015
  • Čas: 19:00 - 21:00
  • Lokacija: Enota Maričke Žnidaršič Stari trg

Monika Žagar: Dva brata, trije svetovi – Zgodba o družini Žagar

Romansirana biografija avtoričine družine Žagar, ki je v začetku prejšnjega stoletja na Notranjskem razvila uspešno družinsko lesno industrijo.

Na začetku prejšnjega stoletja je družina Žagar z iznajdljivostjo, podjetnostjo in trdim delom v Loški dolini in na Rakeku uspešno razvijala lesno industrijo. Rast družinskega podjetja je bila prekinjena z drugo svetovno vojno in trenjem med socialističnimi idejami na eni in industrialci na drugi strani. Po vojni je Okrajna komisija za agrarno reformo z odločbo skoraj štiristo hektarov veliko premoženje družini odvzela.

Osrednji del knjige govori o ideološki razcepljenosti med bratoma v med- in povojnem obdobju ter o konkretnih in skritih posledicah odvzema velikega premoženja po koncu vojne. Zgodba je osebna in hkrati tipično slovenska: v prelomnih trenutkih je ideologija postavila med brata globok prepad. Avtorica ob raziskovanju preteklosti te razdvojenosti ne poglablja, skuša jo razumeti in preseči. Edini učinkovit način, da bi se s preteklostjo pomirila in jo skušala brez jeze, zamere in potrebe po maščevanju razumeti, je bil, da to zapiše. »Zgodovine se lahko osvobodimo, jo presežemo, potem, ko smo jo zapisali.« To ji je odlično uspelo s prepričljivimi večplastnimi liki, napeto dramaturgijo, predvsem pa s poetičnim in odprtim koncem. Prepriča nas, da je zgodba močnejša od ideologije, sedanjost pomembnejša od preteklosti.

Monika Žagar, doktorica skandinavskih in literarnih ved ter pisateljica, je študirala na ljubljanski Filozofski fakulteti in na univerzi v Oslu in Aarhusu. Iz skandinavistike je doktorirala na kalifornijski univerzi v Berkeleyju. Kot profesorica skandinavskih študij je dve desetletji ustvarjala in predavala na Univerzi v Minnesoti.

Vabilo

Dva brata, trije svetovi: Družina v razklanem času

IMG 2331 - Monika Žagar: Dva brata, trije svetovi - Zgodba o družini Žagar IMG 2330 - Monika Žagar: Dva brata, trije svetovi - Zgodba o družini Žagar IMG 2329 - Monika Žagar: Dva brata, trije svetovi - Zgodba o družini Žagar IMG 2324 - Monika Žagar: Dva brata, trije svetovi - Zgodba o družini Žagar IMG 2322 - Monika Žagar: Dva brata, trije svetovi - Zgodba o družini Žagar IMG 2321 - Monika Žagar: Dva brata, trije svetovi - Zgodba o družini Žagar IMG 2318 - Monika Žagar: Dva brata, trije svetovi - Zgodba o družini Žagar IMG 2316 - Monika Žagar: Dva brata, trije svetovi - Zgodba o družini Žagar IMG 2314 - Monika Žagar: Dva brata, trije svetovi - Zgodba o družini Žagar IMG 2311 - Monika Žagar: Dva brata, trije svetovi - Zgodba o družini Žagar IMG 2309 - Monika Žagar: Dva brata, trije svetovi - Zgodba o družini Žagar