Predavanje o arheoloških najdiščih Notranjske s poudarkom na Rakeku in okolici
  • Datum: 28. 3. 2017
  • Čas: 19:00 - 20:00
  • Lokacija: Enota Ivana Matičiča Rakek

Predavanje o arheoloških najdiščih Notranjske s poudarkom na Rakeku in okolici

cover 5 - Predavanje o arheoloških najdiščih Notranjske s poudarkom na Rakeku in okolici

Arheološka najdišča Notranjske

Tine Scheiniz Notranjskega regijskega parka je svoje bogato arheološko znanje o najdiščih na Notranjskem v preteklih letih že delil z obiskovalci knjižnic v Cerknici in Staremu trgu, 28. marca pa je pripravil predavanje tudi v rakovški knjižnici.

Po krajši predstavitvi zgodovine arheologije je predstavil najdišča v rakovški okolici. Eno večjih je  na Uncu, na Starem gradu in v Hribcah, kjer so odkrili rimsko nekropolo, datirano v čas 1. do 4. stoletja.

Med najdbami je tudi hunska pasna spona, najdena v okolici Unca. Starem Gradu je bil naseljen od 1o. st. pr. n. št. do 4. st. Na samem vrhu je bil v 11. st. sezidan srednjeveški grad. Prazgodovinska naselbina je bila tudi na Tičnici, kjer so na severnem delu odkrili obrambni nasip in keramiko, datirano v čas 8 st. p. n. št.

Da je Notranjska arheološko bogata dokazuje tudi vrsta raziskovalcev. Že J. V. Valvasor je pisal o naselbini okrog cerkve Sv. Kancijana v Rakovem Škocjanu, ki jo je upodobil tudi F. A. Steinberg. Raziskovalec starin Jernej Pečnik je prvi, ki je leta 1886 izdelal topografijo arheoloških najdišč Notranjske in odkril rimski grob, obložen s kamnitimi spomeniki, ki so danes vzidani v vhodni veži gradu Snežnik. Karel Dežman je leta 1877 izkopaval prazgodovinske grobove, ki so bili odkriti ob gradnji ceste na Tržišče. Leta 1909 so domačini odkrili zakladno najdbo železnih suličnih konic in bronaste čelade, datirane v čas 6. St. pr. n. št. Do današnjih dni pa je bilo odkrito še mnogo arheoloških najdišč na Notranjskem.

Tako je čas je v knjižnici kar prehitro minil. Obiskovalci bomo verjetno od zdaj na sprehode po okoliških hribih gledali z drugačnimi očmi.

Nevena Savić