Predstavitev knjige: Tuji prostovoljci v Bosni in Hercegovini ter pojav bošnjaškega islamizma
  • Datum: 3. 10. 2019
  • Čas: 18:00 - 21:00
  • Lokacija: Enota Maričke Žnidaršič Stari trg

Predstavitev knjige: Tuji prostovoljci v Bosni in Hercegovini ter pojav bošnjaškega islamizma

vabilo bogdan 1024x693 - Predstavitev knjige: Tuji prostovoljci v Bosni in Hercegovini ter pojav bošnjaškega islamizma

Vabilo

Zgodovinar in sociolog Bogdan Urbar je nedavna vojna dogajanja na Balkanu ubesedil v knjigi Tuji prostovoljci v Bosni in Hercegovini ter pojav bošnjaškega islamizma. V knjigi, ki jo je v starotrški knjižnici predstavil 3. oktobra 2019, je objavil obsežno raziskavo zgodovinskih virov, med drugim tudi iz arhivov nekdanjih jugoslovanskih republik. Poudaril je, da previdnost ni odveč, kadar obravnavamo tanko mejo med pojmom bosanskega in pojmom muslimanskega, ki se je pojavil šele v času turške zasedbe države. Navedeno pojmovanje se pogosto enači in z njim manipulira tudi v povezavi z vprašanjem podpore uradnih oblasti Republike Bosne in Hercegovine (v nadaljevanju BIH) ob prihodu tujih prostovoljcev. V raziskavi je zapisal, da je nesporno to, da so uradni organi celovito podpirali prihod predstavnikov tujih držav, kar je posledično povzročilo ustvarjanje baze, ki je islamistom omogočala razvoj mreže po celotnem zahodnem svetu. Dokumenti nedvomno potrjujejo, da so državni organi BIH poznali to problematiko in tudi sodelovali pri njihovem prihodu in vključevanju v spopade. Tedanja oblast je s pomočjo islamskih humanitarnih organizacij omogočila, da so tuji borci lahko vstopili v državo in številnim omogočila tudi pridobitev državljanstva. Enako nesporno pa je, po njegovem mnenju, da je del bošnjaških politikov podpiral nekatere ekstremne poglede in stališča mudžahidov, vendar tega ne moremo prepoznavati kot večinskega stališča Bošnjakov. Urbar zagovarja stališče, da je Evropa takrat imela priložnost, da bi Bosna postala model multikulturnega sožitja in sodelovanja, a žal ni uspelo. Teme in dokumentov časa, ki odpirajo nezaceljene rane, se je lotil pogumno in objektivno.