Slovenke na poštnih znamkah – razstava znamk iz zbirke Marinke Cempre Turk
  • Datum: 4. 5. 2021 - 30. 6. 2021
  • Lokacija: Enota Ivana Čampa Nova vas

Slovenke na poštnih znamkah – razstava znamk iz zbirke Marinke Cempre Turk

Vabilo MCR NV 2021 Slovenke www - Slovenke na poštnih znamkah - razstava znamk iz zbirke Marinke Cempre Turk

Vabilo MCR NV 2021 Slovenke