Stane Okoliš – Zgodovina šolstva v Loški dolini
  • Datum: 11. 4. 2024
  • Čas: 18:00 - 19:00
  • Lokacija: Enota Maričke Žnidaršič Stari trg

Stane Okoliš – Zgodovina šolstva v Loški dolini

 Okolis. Zgodovina solstva. Loska dolina page 001 - Stane Okoliš - Zgodovina šolstva v Loški dolini

Okoliš. Zgodovina šolstva. Loška dolina

Predavanje o zgodovini šolstva v knjižnici

Aprilsko dogajanje v starotrški knjižnici je zaznamovalo domoznansko predavanje o zgodovini šolstva v Loški dolini, ki ga je pripravil mag. Stane Okoliš, direktor Slovenskega šolskega muzeja, Starotržan in nekdanji učenec starotrške šole.

Knjižničarka je v uvodu pozdravila zbrane in poudarila, da je imelo šolstvo v zgodovini slovenskega naroda nenadomestljivo vlogo. Majhna slovenska jezikovna skupnost je kljubovala očitkom o nepomembnosti in kulturni manjvrednosti ter ohranila svojo samobitnost, k čemur je veliko prispevalo prav šolstvo in slovenski učitelji, ki so narodu vseskozi približevali slovensko besedo. Prav povezava med materinščino in izobraževanjem je bila ključna za nastanek slovenske narodne identitete.

Mag. Okoliš je nato obiskovalcem predstavil najstarejše vire o zgodovini šolskega pouka v Loški dolini, začenši z obdobjem pred terezijanskimi reformami in izobraževanjem v starotrški oz. loški župniji pred letom 1774. Poudaril je vlogo Marije Terezije, ki je v 18. stoletju razglasila šolstvo za »politicum«, torej državno zadevo, ter druge prelomnice v zgodovini izobraževanja, kot je obdobje Ilirskih provinc, ki je prineslo enotno štirirazredno osnovno šolo s slovenščino kot uradno priznanim učnim jezikom. Pod Francozi je šola v Starem trgu zamrla. Spregovoril je tudi o nastajanju državnega šolskega sistema ter prizadevanju šolskih oblasti za razširitev šolske mreže in uresničitev splošne šolske obveznosti. Navzočim je približal uvajanje šolske zakonodaje in njene spremembe do ustanovitve številnih šol v Loški dolini. Navedel je, da so učiteljsko službo nekoč opravljali cerkovniki. Država za podeželske šole takrat ni prispevala veliko sredstev, ljudje so tako prek cerkovniških dohodkov plačevali tudi poučevanje. Kot zanimivost je izpostavil Jakoba Filipa Repeža, organista in skladatelja, ki je za potrebe križnogorskih romarjev izdal tri pesmarice.

Predavatelj je bogato predavanje podkrepil s slikovnim gradivom iz arhivov šolskega muzeja. Tako so obiskovalci lahko videli spričevalo Jurija Kosmača iz Dan, Prešernovega sodobnika in sošolca, ter seznam učencev in letni uspeh učencev takratne gimnazije v Ljubljani.

Za raziskovanje zgodovine šolstva v Loški dolini je mag. Okoliš preučil nešteto kronik, dokumentov, zapisov in zbornikov ter zgodovinske vire.

Besedilo: Anđelka Pogorilić

Foto: Mario Žnidaršič