Tine Šubic: Biser Notranjske – fotografska razstava
  • Datum: 18. 11. 2022 - 16. 12. 2022
  • Lokacija: Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica

Tine Šubic: Biser Notranjske – fotografska razstava

plakat – kopija - Tine Šubic: Biser Notranjske - fotografska razstava