Ugasla luč – 30. obletnica smrti Maričke Žnidaršič
  • Datum: 28. 10. 2016
  • Čas: 19:00 - 21:00
  • Lokacija: Enota Maričke Žnidaršič Stari trg

Ugasla luč – 30. obletnica smrti Maričke Žnidaršič

a4 fb 1024x719 - Ugasla luč - 30. obletnica smrti Maričke Žnidaršič

Vabilo