Verena Vidrih Perko: Tacitova Germania in njen vpliv na rasistične teorije
  • Datum: 30. 10. 2017
  • Čas: 18:00 - 20:00
  • Lokacija: Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica

Verena Vidrih Perko: Tacitova Germania in njen vpliv na rasistične teorije

tacitova germanija - Verena Vidrih Perko: Tacitova Germania in njen vpliv na rasistične teorije

Vabilo