Verena Vidrih Perko: Slovani, kakšni Slovani?
  • Datum: 1. 3. 2017
  • Čas: 19:00 - 20:30
  • Lokacija: Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica

Verena Vidrih Perko: Slovani, kakšni Slovani?

 Vabilo 911x1024 - Verena Vidrih Perko: Slovani, kakšni Slovani?

Vabilo