S širitvijo prostorskih kapacitet bo Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica dobila okoli 200 kvadratnih metrov dodatne površine. Knjižnica je od leta 2001, odkar se je preselila na sedanjo lokacijo, podvojila knjižnični fond. Občina prostore ureja na mestu nekdanjih garaž starega zdravstvenega doma. V uporabi bodo pred poletjem. V njih bo prostor dobila tudi domoznanska zbirka. V njej je kar okoli osem tisoč raritet, povezanih z Notranjsko.

Avtor: Maruša Mele Pavlin
 
Poslušaj prispevek na Radiu 94:
 

“VELIKA PRIDOBITEV ZA VSO NOTRANJSKO”