DEDI – digitalna enciklopedija naravne in kulturne dediščine

Zbirka ponuja pregled štirih vrst dediščine: nepremično, premično in živo kulturno ter naravno dediščino, in sicer v treh okoljih: v sklopu digitalne enciklopedije, v interaktivnem spletnem atlasu Geopedija ter v trirazsežnostnem geografskem informacijskem sistemu Gaea+.

Prosto dostopna e-zbirka DEDI