Desetletje rakovške knjižnice

Po skoraj šestih desetletjih je v oktobru 2010, pod okriljem Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica, ponovno zaživela krajevna knjižnica na Rakeku. V letu 2017 smo jo poimenovali po pisatelju Ivanu Matičiču, rojenem v Ivanjem selu.

Knjižnica se je izkazala kot velika in pozitivna pridobitev kraja, kar potrjujejo tudi rastoče statistike obiska, izposoje in števila članov. V prvem letu delovanja smo organizirali okrog 30 dogodkov za otroke in odrasle, v letu 2019 jih je bilo že 94, udeležilo se jih je okrog šest tisoč obiskovalcev, knjižnična izposoja pa je beležila kar 692 aktivnih članov.

S številnimi sodelovanji s posamezniki in z lokalnimi društvi je knjižnica postala kulturno srce kraja. Lokalna društva v naših prostorih redno predstavljajo svoje dejavnosti. Skupaj organiziramo številne razstave, predavanja in pogovorne večere. Seveda posebno pozornost namenjamo tudi najmlajšim, ki jim pripravljamo pravljične urice, redno nas obiskujejo tudi skupine otrok iz rakovškega vrtca in učencev rakovške šole. Za odlično delovanje enote gre zahvala tudi podpori direktorice KJUC Marije Hribar in Občine Cerknica.

Trenutne epidemiološke razmere so žal začasno prekinile načrtovane prireditve, vendar ta čas izkoriščamo za načrtovanje dogodkov in druženj, ki nas čakajo po koncu epidemije. Do tedaj pa le zavijte v knjižnico na ogled katere izmed razstav, ki jih redno pripravljamo. Seveda pa domov ne boste odšli brez dobrega čtiva za krajšanje jesenskih večerov.

Nevena Savić