Danica Plos – razstava unikatnih čipk
  • Datum: 16. 5. 2022 - 30. 6. 2022
  • Lokacija: Enota Maričke Žnidaršič Stari trg

Danica Plos – razstava unikatnih čipk

Danica Plos maj jun 22 694x1024 - Danica Plos - razstava unikatnih čipk