Jože Matevžič: Zgodovina Čabra in Babnega Polja
  • Datum: 15. 11. 2019
  • Čas: 19:00 - 21:00
  • Lokacija: Enota Maričke Žnidaršič Stari trg

Jože Matevžič: Zgodovina Čabra in Babnega Polja

Matevzic nov 2018 772x1024 - Jože Matevžič: Zgodovina Čabra in Babnega Polja

Vabilo

Jože Matevžič, zgodovinar in član Domoznanske skupine, ki deluje v okviru Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica, je v starotrški knjižnici predstavil zgodovinsko obdobje, ko je na gradu Snežnik služboval Henrik pl. Schollmayer-Lichtenberg, kranjski gozdarski strokovnjak, gospodarstvenik in politik, oziroma 16. st. in 17. stoletje, ko je bil Čabarski okraj del Kranjske in je pripadal gospostvoma Lož ter Kočevje, poseljen pa je bil s slovensko govorečim prebivalstvom že pred odprtjem železarne, ko je Peter Zrinjski za potrebe topilnice železove rude, pozneje kovnice in rudnika, naseljeval izučeno delovno silo predvsem iz Kranjske. V skoraj triurnem predavanju je podrobno predstavil gospodarske, demografske in politične razmere, ki so posledično vplivale na pripadnost obmejnega območja.