eBook Public Library Collection EBSCO Publishing

Dostop do več kot 25.000 e-knjig v angleškem jeziku, ki so vsebinsko prilagojene uporabnikom javnih knjižnic.

Zbirka je dostopna v prostorih Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica in tudi prek oddaljenega dostopa.

Prijava za oddaljen dostop do informacijskih virov

Navodila za uporabo sistema za izposojo e-knjig

Navodila za uporabo sistema za izposojo e-knjig v angleškem jeziku

Zbirka pokriva področja humanistike, kulture, izobraževanja, medicine, splošne znanosti itd. Vsebuje tudi knjige s področja samopomoči, zdravja in prostega časa, ročnih del in hobijev, iger in zabave, družinske medicine, financ, kuhanja, religije, vprašanj s področja enakosti spolov, geografije, družine, javnih storitev in dejavnosti, etnologije.

Najpomembnejša funkcionalnost zbirke je možnost izposoje e-knjig uporabnikom, ki jih lahko za obdobje izposoje prebirajo na svojih računalnikih in kar je najpomembneje, na svojih prenosnih napravah (bralnikih, tabličnih računalnikih, pametnih telefonih), tudi v času, ko niso priključeni na internet.

1. Za izposojo e-knjig potrebujete:
• številko članske izkaznice in geslo, ki ga že uporabljate za storitev Moja knjižnica v sistemu Cobiss. V kolikor gesla še nimate, ga pridobite v knjižnici. S številko in geslom se prijavite prek obrazca za oddaljen dostop do informacijskih virov Osrednjih območnih knjižnic, kjer najprej izberete Cerknico kot kraj vaše knjižnice in po uspešni prijavi izberete zbirko podatkov eBook Public Library Collection (EBSCOhost).

• svoj AdobeID, ki zagotavlja uporabo zaščitenih knjig na različnih elektronskih napravah. Postopek pridobitve AdobeID je zelo enostaven.

• kreirati EBSCOhost osebni račun.

2. V primeru, da želite prebirati knjige na e-bralniku, mora le ta podpirati:
• dostop do brezžičnega interneta (Wi-Fi)

• branje PDF formata e-knjig

• DRM zaščito e-knjig, podprto z AdobeID
Elektronske knjige so v PDF obliki, zaščitene z Adobe Content Serverjem, ki omogoča varovanje vsebine s pomočjo sistema DRM. Končni uporabniki tako elektronske knjige pregledujejo na vseh napravah, kjer je moč brati PDF datoteke, opremljene z DRM zaščito in omogočajo uporabo brezplačnega programa Adobe Digital Editions. Pregledovanje je možno na bralnikih NOOK, Applovih napravah (iPad, iPhone, iPod Touch), napravah z operacijskih sistemom Android (verzija 2.1 ali višja), Sonyjevih bralnikih, itd. Seznam vseh kompatibilnih naprav je na naslovu Digital Editions Supported Devices. Opozoriti je potrebno, da le bralniki Kindle (izmed najbolj razširjenih bralnikov elektronskih knjig) še ne podpirajo izposoje digitalno zaščitenih e-knjig, tako da izposoja knjig na teh napravah trenutno ni možna.