Franc Perko z novo knjigo o pogozdovanju krasa

V rakovški knjižnici se je 14. junija 2016  odvijal večer, posvečen mag. Francu Perku in njegovi novi knjigi Od ogolelega do gozdnatega krasa – Pogozdovanje krasa.

Gre za zgodovinski pregled pogozdovanja krasa pri nas, prikaz zgodovinskih vzrokov, ki so privedli do uničenja gozdov in začetkov pogozdovanja.

V pogovoru z Bogdanom Urbarjem je avtor predstavil tudi svojo poklicno in strokovno pot, ki je bila vedno povezana z gozdarstvom. Po številnih letih službovanja v Gozdnem gospodarstvu Postojna in upokojitvi je nadaljeval z raziskovalnim delom. Je urednik strokovne revije Gozdarski vestnik in avtor številnih monografij in prispevkov s področja gozdarstva.

Pomembno je tudi njegovo raziskovalno delo na področju domoznanstva in krajevne zgodovine. Za svoje delo Vasi v objemu železnice je bil nagrajen z bronastim taborskim priznanjem Občine Cerknica leta 2009. Letos je prejel tudi Priznanje Biotehniške fakultete.

Nevena Savić