Lahovo in družina Modic

Lahovo in družina Modic

Na Blokah je nekaj vasi z le eno hišo, med njimi tudi Lahovo.  Na Lahovem se je leta 1884 rodil Izidor Modic, poznan tudi po tem, da je bil eden izmed zbiralcev, ki so pri zbiranju narodnega blaga pomagali Karlu Štreklju, etnologu in zbiratelju slovenskih ljudskih pesmi. Izidor Modic je gradivo zbiral od domačinov, ki so pravljice priredili v skladu s časom in okoljem, v katerem so živeli.
Franc Hiti, član Društva prijateljev Martin Krpan Bloke je v organizaciji Domoznanske skupine Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica in v sodelovanju s portalom Stareslike pripravil predstavitev vasi Lahovo in družine Modic. Na Lahovem je preživel večji del otroštva in so se mu nekateri dogodki živo vtisnili v spomin, pa tudi njegov stari oče, Peter Zakrajšek in France Modic, tedanji gospodar na Lahovem, sta bila sošolca in prijatelja.
Predavanja o Lahovem so se udeležili tudi sorodniki, oziroma potomci zadnjih gospodarjev posestva pred nacionalizacijo, ki so večer popestrili s spomini, saj so v mladosti počitnice preživljali na Lahovem. Dušan, Andrej in Bojan Kerže še hranijo pomembne fotografije, zemljevide in dokumente posestva, s katerih je razvidno, kako se je lastništvo Lahovega spreminjalo od sredine osemnajstega stoletja pa do danes.
S predstavitvijo Lahovega in družine Modic je bil dodan še en kamenček v mozaiku bloške kulturne dediščine.

Martina Zakrajšek
Avtor fotografij Miloš Toni