»Naš Kobencl«: Poskus izuma slovenskega narodnega heroja

»Naš Kobencl«: Poskus izuma slovenskega narodnega heroja

Robert Devetak, doktor zgodovinskih znanosti, zaposlen na Inštitutu za narodnostna vprašanja v Ljubljani, tudi pedagoški sodelavec na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici, je v Knjižnici Jožeta Udoviča Cerknica predaval o plemiški družini Kobencl v slovenskem časopisju druge polovice 19. stoletja. V času narodne prebuje je slovensko izobraženstvo iskalo pomembne osebnosti, ki bi jih lahko vključilo v svoj narodno-prebudni program. Kobencli so ustrezali kriterijem, saj gre za eno najpomembnejših plemiških rodbin, ki so živele in delovale na območju slovenskih dežel. V člankih, ki so bili objavljeni v časopisih 19. stoletja, so poudarjali njihovo znanje slovenskega jezika, njihova junaštva, ki pa velikokrat niso bila resnična: npr. Kobencl junak, ki reši ruskega carja pred zaroto, smrtjo, Osmani. Po junaštvih je v časopisih prednjačil predvsem Janez Kobencl (okrog 1530–1594), ki so ga »poslovenili« v »naš Cobenzl«, ker so se njegova dejanja uspešno zlila z narodnim programom slovenske narodne elite. Leta 1575 je Janez Kobencl odšel za poslanika cesarja Maksimiljana II. na dvor ruskega carja Ivana IV. Vasiljeviča (Ivana Groznega); na tej misiji naj bi se še posebej izkazal in to so v časopisih posebej osvetljevali.

Marija Hribar