O Rapalski meji nekoliko drugače

Član Zgodovinskega društva Rapalska meja in njen aktivni preučevalec Grega Žorž je pripravil v Knjižnici Jožeta Udoviča v Cerknici odmevno in obsežno predavanje o ter, za Notranjsko tako pomembni temi. Da je nastanek in obstoj Rapalske meje za prebivalce naše dežele še vedno zanimiva tema, je najbolje dokazovala povsem napolnjena dvorana cerkniške knjižnice. Zbrani vseh starosti so z zanimanjem prisluhnili natančno pripravljenem predavanju, ki ga je spremljala zanimiva in nazorna računalniška predstavitev.

Grega Žorž je zelo nazorno predstavil zgodovinske okoliščine za nastanek rapalske meje, ki segajo v podpis Londonskega sporazuma med antantnimi silami in Italijo in v obdobje odpisa premirja Vile Giusti med Avstro-Ogrsko monarhijo ter antantnimi silami. Posebej je opozoril na nekatera odprta vprašanja, ki jih zgodovinarji niso še dokončno razrešili, kot je vprašanje italijanskega prodora do Vrhnike, pa tudi razlike, ki jih je Rapalska meja povzročila med »italijansko Notranjsko« in »slovensko Notranjsko«. Prav ta odprta vprašanja so tista, ki jih velja preučevati v naprej, hkrati pa ta nekdanja Rapalska meja nudi tudi možnost turističnega razvoja, če jo poznamo in znamo umestiti v današnji čas. In s tega vidika velja podpreti predavateljevo željo, da se o tem vprašanju pogovarja in raziskuje, da se širi med ljudi in išče možnosti za umestitev njenih ostankov v današnji čas.

 

Bogdan Urbar