O železnici v naših krajih

Predavatelj Karel Rustja, upokojeni inženir, velik poznavalec in ljubitelj železnic, je v uvodu podal kratko zgodovino prometa do trenutka, ko so izumili parni stroj oziroma parno lokomotivo. Prva železniška proga je bila odprta v Angliji leta 1825. Karel Rustja je opozoril, da takrat niso trideset let tuhtali kako in kaj, temveč so progo Dunaj ‒Trst, ki je dolga 577 kilometrov, zgradili od leta 1842 do 1857. Pri gradnji je sodelovala tudi frankfurtska bankirska hiša Rotschild. Takrat so gradili še šest drugih prog po monarhiji. Koliko buldožerjev, koliko kompresorjev je bilo takrat na delovišču? Kramp in lopata – to je bila vsa mehanizacija. Cesar Franc Jožef I. je bil 27. julija 1857 na otvoritvenem vlaku na progi Ljubljana ‒Trst. Torej bo letos julija 160-letnica otvoritve proge.

Karel Rustja je Knjižnici Jožeta Udoviča Cerknica daroval originalne karte, načrte železnice in druge dokumente.

Marija Hribar

Karel Rustja: O železnici v naših krajih – predavanje in razstava