Poun kufr – notranjsko narečje povezuje generacije

Poun kufr – notranjsko narečje povezuje generacije

Akronim: Poun kufr

V letu 2022 v partnerstvu Zavoda za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Jezerski hram, Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica, Zavoda Oron ter Društva dolomitne lutke pričenjamo nov projekt.  

logotipi partnerjev obrezano manje - Poun kufr - notranjsko narečje povezuje generacije


Predmet operacije je vzpostavitev nove storitve/produkta – spletnega slovarja narečnih izrazov območja Las Notranjska, ki smo ga poimenovali POUN KUFR. Preko izvedbe raziskave o narečnih izrazih na območju urbanih območji Las Notranjska in primerne slikovne, zvokovne (izgovorjava), video obdelave ter preko analize sekundarnih virov, izvedbe najrazličnejših dogodkov in priprave novih programov bomo aktivirali ciljne skupine in dosegli skupen rezultat – to je spletni slovar narečnih izrazov Las Notranjska.

Vzpodbujamo medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje ter nadgradnjo obstoječe ponudbe programov in storitev s poudarkov na vključevanju ranljivih skupin v urbanih območjih.

Slovenija je sicer majhna dežela, a zelo raznolika. Njena raznolikost se kaže tudi v slovenskem jeziku, ki se ponaša s številnimi narečji. V narečjih se odražajo posebnosti slovenskih pokrajin, njihova kultura,  jezikovna, pa tudi etnološka dediščina. Slovenščina je med slovanskimi jeziki najbolj narečno razčlenjena, saj pozna okoli 50 narečij, ki se združujejo v sedem narečnih skupin: gorenjsko, dolenjsko, štajersko, panonsko, koroško, primorsko in rovtarsko. Območje Las Notranjska sodi v dolenjsko narečno skupino.

Narečja, kot izrazi, predstavljajo našo nesnovno kulturno dediščino. Unescova Konvencija o varovanju nesnovne kulturne dediščine opredeljuje nesnovno dediščino kot » prakse, predstavitve, izraze, znanja, veščine in z njimi povezani orodja, predmete, izdelke in kulturne prostore, ki jih skupnosti, skupine in včasih tudi posamezniki prepoznavajo kot del svoje kulturne dediščine. Skupnosti in skupine nesnovno kulturno dediščino, preneseno iz roda v rod, nenehno poustvarjajo kot odziv na svoje okolje, naravo in zgodovino. Nesnovna dediščina zagotavlja občutek za identiteto in povezanost s prejšnjimi generacijami, s čimer spodbuja spoštovanje do kulturne raznolikosti in človeške ustvarjalnosti.

Pomembno je, da se kot Notranjci zavedamo posebnosti našega narečja, jih spoštujemo in ohranjamo. Narečne besede iz področja LAS (Loška dolina, Bloke in Cerknica) zaradi sprememb v družbi hitro izginjajo, pomemben vzrok je tudi zapostavljen element sodelovanja med generacijami. Posamezniki se sicer trudijo in peščico narečnih izrazov tu ali tam zapišejo, nimamo pa na celotnem območju LAS enovite baze narečnih izrazov. Prav iz tega razloga smo vzpostavili partnerstvo, ki bo v okviru pričujočega projekta vzpostavilo spletni slovar narečnih izrazov območja Las Notranjska, ki smo ga poimenovali POUN KUFR.S postavitvijo slovarja narečnih izrazov bomo zagotovili enotno – »živo« lokacijo, kjer se bodo narečne besede zbirale na enem mestu za celotno območje Notranjske. Nov spletni slovar narečnih izrazov bo vzpostavljen na spletni strani Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica.

210x77 231x88 las notranjska - Poun kufr - notranjsko narečje povezuje generacije


Trajanje projekta:
1.1.2022 do 31.3.2023.

Partnerji projekta:

Zavod za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Jezerski hram
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica
Zavod Oron – zavod za obveščanje, raziskovanje in načrtovanje
Društvo dolomitne lutke

Rezultati projekta:

SPLETNI SLOVAR NAREČNIH IZRAZOV
vzpostavljena nova spletna platforma, identificiranih 400 gesel/izrazov
NOVI PROGRAMI
pohod po notranjski s polnim kufrom narečnih besed, oblačila iz babičinega kufra – oblačilna tradicija notranjske
DOGODKI ZA CILJNE SKUPINE
čajanke, natečaj, kviz, razstava, pilotne izvedbe novih programov

Vrednost projekta:

39.997,24 eur

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

200x97 Logo ESRR - Poun kufr - notranjsko narečje povezuje generacije