Rapalska meja

Domoznanska skupina v Knjižnici Jožeta Udoviča Cerknica je organizirala predavanje Tineta Scheina z naslovom Deli rapalske meje. Meja med Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev (SHS) in Kraljevino Italije je bila določena z dogovorom velesil novembra 1920 v italijanskem mestu Rapallo. Meja je potekala tudi po Javornikih, za ta del Notranjske je v rapalski pogodbi navedeno: »Meja bo potekala ob zahodnem robu uravnave ob glavni cesti Hotedršica – Planina in od tam nadaljevala tako, da bodo vasi Planina, Unec, Zelše, Rakek, Dolenja vas, Dolenje Jezero in Otok pripadale SHS, kote 875 m, 985 m in 983 m pa Italiji.«

Kako močno je bila varovana meja na Javorniku, lahko še danes vidimo iz ostankov podzemskih utrdb in bunkerjev. Eden drugega so se zelo bali; ko so Italijani začeli delati svoje utrdbe, so tudi na naši strani začeli nastajati obrambni bunkerji Rupnikove linije. Italijanska vojska je morala najprej zgraditi ceste po Javorniku, Snežniku, potem šele ostalo. Italijani so imeli izredno dobro delujoč propagandni stroj, saj so natisnili ogromno razglednic in ostalega gradiva, predvsem za območje Reke. Podrobno je bila predstavljena Unška koliševka s podzemnimi vojaškimi rovi in bunkerji. Tine Schein je opravil ogromno delo, saj je vse temeljito raziskal, fotografiral in dokumentiral.

Marija Hribar

Foto: Tine Šubic
Fotogalerija

DELI RAPALSKE MEJE 02 1024x584 - Rapalska meja