Razstava o življenju in delu Maksima Gasparija: ob 140-letnici rojstva

Razstava o življenju in delu Maksima Gasparija: ob 140-letnici rojstva

Na razstavi, ki so jo pripravili Marija Hribar, Robert Kužnik in Katarina Skuk, je predstavljeno gradivo iz zbirk Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica, Domoznanski arhiv, arhiva Studio Zibka in iz arhivov zasebnih zbirateljev.

V zadnjih desetih letih je Knjižnica Cerknica pridobila veliko Gasparijevih originalnih dokumentov, slikovnega gradiva, korespondence, vseh pridobljenih enot je kar 365, vseh vpisov v sistem cobiss pa čez 500, nekaj je tudi zbirnih map, ki imajo eno inventarno številko in vsebujejo več dokumentov.

Predstavljeni so Gasparijevi biografski dokumenti: rojstni, krstni list, biografski list, spričevalo o končanem študiju na grafični šoli na Dunaju, odločba o podelitvi Prešernove nagrade za leto 1952, fotografije, korespondenca: Gasparijeva pisma, Sadnikarjevo pismo Gaspariju, knjižnica hrani 27 Sadnikarjevih pisem od leta 1924 do 1951, ki jih je naslovil na Gasparija, razstavljena so tudi pisma umetnikov Ivana Vaupotiča, Riharda Jakopiča, Božidarja Jakca, Lojzeta Perka, etnografa Milka Matičetovega in drugih. Obiskovalci si lahko ogledajo knjige, revije z Gasparijevimi ilustracijami in opremo. Knjižnica Cerknica jih hrani več kot sto. Ena izmed najlepših knjig, ki jih je ilustriral Gaspari, so Kettejeve Poezije, založil jih je Schwentner, tiskal Slatnar v Kamniku, prav tako so se omenjeni podpisali pod izdajo Pravljic Frana Milčinskega.

Na ogled je tudi del Gasparijevih razglednic, knjižnica jih hrani več kot 300: božično- novoletne, velikonočne, razglednice iz 1. svetovne vojne, največ jih je naslikal prav Gaspari, večina je izšla v seriji Vojska v slikah. To so prve slovenske vojne razglednice s protivojnim nabojem. Leta 1918, ko je bila vojna končana, so začele izhajati Gasparijeve deklaracijske razglednice. Gaspari se je aktivno vključil tudi v boj za priključitev Koroške k Jugoslaviji, na razstavi je izredno pomemben plebiscitni plakat iz leta 1920.

V vitrini, posvečeni Prešernu, so originalni Gasparijevi zapisi: Prešeren in njegova podoba iz leta 1970, Ilustrativno delo o Prešernu, Prešernove podobe iz leta 1948, ilustracija Sonetnega venca ter reprodukcija Gasparijevega Prešerna iz leta 1938.

Robert Kužnik je za razstavo pripravil plakate, povzete po knjigi z naslovom Maksim Gaspari, ki je ravnokar izšla. Tako lahko spremljamo življenje, šolanje, delo Gasparija v Selščku, Kamniku, na Dunaju, predstavljeno je Umetniško društvo Vesna, govor Milka Matičetova o Gasparijevem delu, na koncu sledi še seznam priznanj.

Razstavljena sta tudi tiskarska klišeja za Gasparijevi razglednici Bel predpasnik in Deviški venec, Gasparijevo slikarsko stojalo, nalivno pero, svinčnik, skice in študije, fotografije na steklu za reprodukcijo razglednic, mojstrsko izpričevalo za čevljarskega mojstra Alojza Urbasa iz Cerknice ter replika Gasparijevih narodnih jaslic. Za popestritev pa je na ogled tudi nekaj Gasparijevih reprodukcij.

Razstava je na ogled do 11. februarja 2023.

l 485350OTVORITEV RAZSTAVE MAKSIMA GASPARIJA 07 FOTO LJUBO VUKELIC - Razstava o življenju in delu Maksima Gasparija: ob 140-letnici rojstva

Foto Ljubo Vukelič