Rojstvo novih domovin

V Knjižnici Jožeta Udoviča Cerknica so konec januarja odprli razstavo z naslovom Rojstvo novih domovin: Bogata ustvarjalnost slovenskih beguncev v Italiji in Avstriji, ki so jo pripravili Helena Janežič, vodja zbirke tiskov Slovencev zunaj Republike Slovenije, dr. Helena Jaklitsch, zgodovinarka, ki je zbrala osebne zgodbe beguncev, in Lenart Rihar, direktor Rafaelove družbe, ki je prispevala večino fotografij. Razstava je razdeljena na dva dela; v prvem delu so predstavljeni: šolstvo, kulturno življenje, delavnice, bogastvo tiskov, nastalih v izjemnih razmerah. Že 15. maja 1945 so na Vetrinjskem polju izdali begunski dnevnik Domovina v taborišču. V treh letih je v begunskih taboriščih v Avstriji izhajalo 49 naslovov časopisov, v Italiji pa 36, izšlo pa je tudi okoli 500 naslovov slovenskih taboriščnih monografij. V taboriščih so ustanovili tudi knjižnice; slovenske knjige so bile ves čas izposojene. Na razstavi je poleg originalnih tiskov na ogled tudi nekaj predmetov. Drugi del razstave predstavljajo zgodbe posameznikov, med njimi tudi begunke Alenke Jenko, ki se v šoli ni hotela učiti španščine, temveč se je oklepala slovenskih knjig in s tem slovenskega jezika in domovine. Razstavo je predstavila dr. Helena Jaklitsch, večer pa je s petjem obogatila Ljoba Jenče. Razstava je odprta do 23. februarja 2019.

Marija Hribar

Odprtje razstave