Tax-Fin-Lex

Davčni, finančni in pravni portal Tax-Fin-Lex omogoča na enem mestu ažurne in med seboj povezane informacije s treh področij:

TAX – podsistem z izbranimi davčnimi podatki in informacijami, FIN – podsistem z izbranimi računovodsko – finančnimi podatki in informacijami, LEX – podsistem z zakoni in podzakonski predpisi, ki obsegajo vse verzije čistopisov, ki so nastale v času veljavnosti in sprememb predpisov, vsi pravni viri veljavni v SLO in EU so zbrani na enem mestu.

Prijava za oddaljen dostop do informacijskih virov