V spomin na akademika prof. dr. Andreja Kranjca (1943‒2023)

V spomin na akademika prof. dr. Andreja Kranjca (1943‒2023)

Geograf, krasoslovec, dr. geogr. znanosti in zaslužni profesor krasoslovja Univerze v Novi Gorici Andrej Kranjc je bil dolgoletni sodelavec Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica. Aktivno je sodeloval pri projektih, ki se jih je Knjižnica Cerknica lotevala skupaj z založbo Maks Viktor. Napisal je spremna besedila pri prevodih Steinbergovega dela Temeljito poročilo o na Notranjskem ležečem Cerkniškem jezeru, izšlo je leta 2014, Hacquetove Oryctographie Carniolice (2020), predlagal je tudi prevod rokopisa A. Nagla iz dunajske Nacionalne knjižnice, kar smo uresničili leta 2022, ko je delo izšlo v knjižni izdaji z naslovom Opis redkosti narave, ki se nahajajo v vojvodini Kranjski. Leta 2019 smo v knjižnici prisluhnili njegovemu predavanju Cerkniško jezero in Kircherjeva teorija hidrofilacij. Knjižnico je večkrat obiskal in se skupaj z nami veselil uspehov, ki smo jih dosegli s prevodi klasičnih krasoslovnih del. V spominu nam bo ostal kot široko razgledan človek, vedno pripravljen, da nam pomaga.  Pogrešali ga bomo kot človeka in sodelavca, vrhunskega strokovnjaka, predanega krasoslovca.

Marija Hribar

STEINBERG Valter Leban 4500 296x300 - V spomin na akademika prof. dr. Andreja Kranjca (1943‒2023)

Foto: Valter Leban