Večer z Leonom Drametom na Rakeku

V knjižnici na Rakeku je bilo 14. marca 2017 govora o rodoslovju. V okviru večerov z znanimi krajani, ki jih rakovška knjižnica organizira v sodelovanju z Društvom upokojencev Rakek, so gostili Leona Drameta.

V pogovoru s Francem Perkom je obiskovalcem predstavil rodoslovno vedo, tehnike in vire, ki jih pri svojem delu uporablja, ter številne podatke in zanimivosti, vezane na rodoslovno zgodovino družin z Rakeka in okolice.

Domačin, sicer zaposlen na Inštitutu za raziskovanje krasa ZRC SAZU v Postojni, je znan kot vsestransko aktiven. Kot velik poznavalec rodoslovja je član Slovenskega etnološkega društva ter Slovenskega rodoslovnega društva in razpolaga z eno največjih rodoslovnih zbirk na svetu.

Je aktiven član številnih društev iz različnih področij, deluje kot mentor učencem in dijakom ter se udejstvuje kot prostovoljec.

Je imetnik spominske medalje in znaka Združenja veteranov vojne za Slovenijo. Leta 2014 je prejel Bronasto taborsko priznanje Občine Cerknica in Plaketo Državnega sveta za prostovoljstvo leta 2016.

Nevena Savić

Večer z Leonom Drametom