MEGA kviz lahko rešujete tudi preko spleta

Reševanje kviza podaljšanoje podaljšano do 1. septembra 2020.

Zaradi trenutnih izrednih razmer je reševanje letošnjega MEGA kviza (in spremljajoči likovni natečaj) podaljšan do 1. septembra 2020. Nagrajenci bodo znani v mesecu septembru

Osnovnošolke in osnovnošolci, poznate MEGA kviz, slovenski knjižnično-muzejski kviz?!
Rešujete ga lahko še do 15. maja 2020 in seveda, kar je trenutno najbolj pomembno – tudi preko spleta na povezavi MEGA kviz.

Letošnja osrednja tema že 14. cikla MEGA kviza z naslovom VODNIK PO SLEDOVIH BESED je knjiga in zgodovina njenega nastanka in razvoja, od najstarejših ohranjenih sporočil, jamskih slikarij, pa do modernih elektronskih naprav, na katerih lahko beremo knjige brez papirja in seveda – varno od doma. Kviz je primeren predvsem za učence drugega in tretjega triletja osnovne šole.

MEGA kviz je razdeljen na 5 sklopov: Pišem, da ne pozabim, Ne piše se le na papir, Od rokopisa do tiska, Knjige so zakladi in Knjiga. Znanje. Razum. Rešiš lahko vseh pet sklopov in ugotoviš MEGA geslo, lahko pa rešiš le enega izmed sklopov in prav tako sodeluješ v zaključnem žrebanju, ki bo v začetku junija 2020.

Posamezni sklop obsega vprašalnik (tudi v pdf obliki, primerni za tisk), obsežnejše gradivo o predstavljeni temi (»Vse o …«) in vrsto spodbud za nadaljnje raziskovanje (Radovednež) in potepanje (Potepuh), opremljen pa je tudi s slikovnim in videogradivom ter vrsto e-povezav, priporočeno literaturo, mini stripom, za vsak sklop pa je razpisan tudi likovni natečaj.

In zakaj knjiga? Leta 2019, ko se je kviz, ki je vezan na šolsko leto 2019/20, začel, je minilo 200 let od smrti Valentina Vodnika.

Kviz organizira Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, v sodelovanju s Sekcijo za izobraževanje in komuniciranje pri Skupnosti muzejev Slovenije in, v letošnjem letu, z Mestnim muzejem Ljubljana, kjer je na ogled tudi velika letna razstava Knjiga. Znanje. Razum., s predstavitvijo obdobij, ki so bila ključna za razvoj slovenske pisane in tiskane besede ter slovenskega jezika.

MEGA kviz

logo - MEGA kviz lahko rešujete tudi preko spleta