Mladinski kotiček

Pri knjigomatu v pritličju knjižnice vas čaka dvanajst različnih bralnih kufrčkov, namenjenih mladim bralcem do 9. leta starosti, seveda pa nikakor ni prepovedano, da si ga izposodijo tudi starejši. V kufrčku je osem izvodov različnih izbranih knjig (uganke, pesmice, zgodbice, poučne knjige). Pusti se presenetiti, izposodi si bralni kufrček in se popelji v pravljični svet raziskovanja!

TRUNKI reklama KJUC cover - Bralni kufrček

Rezultat:  

Lestivca:  

V prireditvenem prostoru, ki se nahaja v drugem nadstropju naše knjižnice, ob zaključku pravljično-ustvarjalnih uric, organiziramo brezplačno gostujočo lutkovno predstavo.
Namenjena je vsem otrokom od 3. leta dalje.

Odgovornosti za morebitne padce (in poškodbe) po stopnicah ne prevzemamo, zato pozivamo starše, da poskrbijo za varen prihod in odhod s prireditve.

slika1 - Lutkovne predstave slika2 - Lutkovne predstave

acaf69a47291143b36612c5b483fc572 XL 300x300 - MEGA kviz

Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz je moderna oblika knjižnično-informacijskega opismenjevanja. Organizacijsko in strokovno ga vodi Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, v sodelovanju s Sekcijo za izobraževanje in komuniciranje pri Skupnosti muzejev Slovenije in, v letošnjem letu, z Društvom Bralna značka Slovenije – ZPMS.

S ciljem spoznavanja naravne in kulturne dediščine pritegne kviz k reševanju kar se da široko populacijo otrok, se vključuje v medpredmetno povezovanje in spodbuja branje poučnih knjig ter obisk kulturnih ustanov. Projekt poteka v šolskem letu, od oktobra do maja, učence k reševanju spodbujajo splošne in šolske knjižnice po Sloveniji. Kviz je primeren predvsem za učence drugega in tretjega triletja osnovne šole.

Vsebinski koncept je vezan na zaokrožene tematske cikle, ki obsegajo tri sklope. Posamezni sklop obsega vprašalnik (tudi v pdf obliki, primerni za tisk), obsežnejše gradivo o predstavljeni temi (»Vse o …«) in vrsto spodbud za nadaljnje raziskovanje (Radovednež) in potepanje (Potepuh), opremljen pa je tudi s slikovnim in videogradivom ter vrsto e-povezav. Za posamezni cikel kviza pripravimo priporočeno literaturo, mini strip in razpišemo likovni natečaj.

S KNJIGO V SVET: OB 60. OBLETNICI BRALNE ZNAČKE

  15. cikel MEGA kviza se bo posvetil Bralni znački, ki že 60 let spodbuja razvoj bralne kulture na Slovenskem.

Bralna značka je slovensko kulturno gibanje in prostovoljna prostočasna dejavnost, ki s programi in akcijami spodbuja k branju družine s predšolskimi otroki, osnovnošolce, srednješolce in odrasle. Osnovni cilj Bralne značke je spodbujati bralca, da bo rad bral vse življenje. Gibanje se vseskozi vključuje v strokovna in družbena prizadevanja, da bi se dvignila bralna pismenost posameznikov in družbe v celoti.

V programih Bralne značke vsako leto sodeluje okrog 140.000 bralcev. V branje se vključuje okrog 70 % osnovnošolcev, ki jih vodi več kot 7.000 mentorjev (učiteljev, vzgojiteljev, knjižničarjev). Za bralno značko berejo tudi Slovenci v zamejstvu in po svetu.

Bralna značka je edinstvena tudi v svetovnem merilu, saj se je v 60-ih letih delovanja na področju razvoja bralne kulture s svojimi programi uspešno ukoreninila v vseh starostnih skupinah prebivalstva in po vsem slovenskem prostoru.

 

V šolskem letu 2020/2021 so v MEGA kviz uvrščeni naslednji trije vsebinski sklopi:

  • S knjigo kakor danes, a nekoč nekoliko drugače
  • »Brati pomeni početi podvige.« (Tone Pavček)
  • Naš veliki bralni klub

 

 

 

Za vrtčevske skupine in razrede OŠ po predhodnem dogovoru pripravljamo pravljično obarvane bibliopedagoške ure, ki jih včasih zaključimo z ustvarjalno delavnico.
Na našem cicibanskem oddelku po predhodnem dogovoru z vzgojiteljicami posameznih skupin izvedemo tudi zaključek predšolske bralne značke »Palček Bralček«.

slika3 - Obiski vrtcev in šol

Dobi super navado in super nagrado: branje in majico ter sodeluj v nagradnem žrebanju. Pridruži se Poletavcem – poletnim bralcem in preživi počitnice v družbi svojih najljubših knjig, revij, časopisov …

Med poletnimi počitnicami izberi 30 dni in beri 30 minut na dan. Prebrano zapisuj v bralni seznam, ki ga dobiš v knjižnici ali si ga natisneš, odrasli pa naj s podpisom potrdijo, da si res bral(-a).

Izpolnjeni bralni seznam najkasneje do 10. septembra oddaj v knjižnici ali pošlji na naslov:
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica
Partizanska cesta 22
1380 Cerknica

Več o Poletavcih https://www.poletavci.si/

banner - Poletavci

Mesečne pravljične urice z delavnico, namenjene otrokom od 4. leta dalje, izvajamo mesečno, z enkratno ponovitvijo, ustvarjalne delavnice na določeno temo pripravimo občasno, prav tako občasno na druženje s knjigo povabimo triletnike in njihove starše, ob tem izvedemo ustvarjalno delavnico.
Dejavnosti so brezplačne, število udeležencev je omejeno, zato so obvezne predhodne prijave, v šolskem letu 2019/2020 smo že dvanajstič zapored zbirali žige in za izpolnjen pravljični karton s petimi obiski pravljičnih uric otroka nagradili s praktično nagrado z logotipom knjižnice.

Prvošolcem ob vstopu v šolske klopi ponudimo brezplačen vpis v knjižnico in jim ob tem do konca šolskega leta podarimo kvalitetno slikanico. K vpisu jih povabimo s propagandnim gradivom, ki ga v mapi z logotipom knjižnice in ilustracijo Marjana Mančka v šoli prejme vsak učenec.

csm Rastem s knjigo logotip a7ca8136e7 - Rastem s knjigo»Rastem s knjigo« je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture. Z njim skušamo osnovnošolce in srednješolce motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic.

»Rastem s knjigo« je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture, ki skuša osnovnošolce in srednješolce motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic.
 
 
Šolsko leto 2020/2021

S pričetkom šolskega leta 2020/2021 bo ponekod potekal še del projekta »Rastem s knjigo OŠ in SŠ« 2019/2020, ki je bil zaradi pandemije covid-19 in prekinitve šolskega procesa ter dela v knjižnicah od marca 2020 ponekod prekinjen ali ostal neizveden.

Izvedba oz. začetek projekta Rastem s knjigo 2020/2021 je zaradi pandemije covid-19 ter negotove finančne situacije in rebalansa proračuna za leto 2020 prestavljen.
 

Rastem s knjigo JAK RS

 

 

 

V razstavni vitrini na mladinskem oddelku, ki odlično dopolnjuje dejavnosti le-tega, pripravljamo mesečne razstave, vezane na obletnice literarnih ustvarjalcev in ilustratorjev, ter različne tematske razstave, namenjene otrokom in mladostnikom.

cover 1 - RazstaveDahl v vitrini.. - Razstave Dahl v vitrini..... - Razstave Dahl v vitrini...... - Razstave Dahl v vitrini......... - Razstave Dahl v vitrini............. - Razstave Dahl na mizi - Razstave

Razstava mladinski oddelek – Svetovni dan Zemlje

Medvedi in medvedki – praznična medvedja razstava ob 70. letnici revije Ciciban


Od leta 1987 s pomočjo različnega knjižnega gradiva od septembra do junija sestavljamo mesečno literarno uganko, namenjeno šolarjem osnovne šole, nekoliko mlajša je uganka za modrijančke, ki jo rešujejo predšolski otroci in šolarji do 3. razreda devetletke. Prvi teden naslednjega meseca izžrebamo nagrajence in rezultate objavimo na stenčasu mladinskega oddelka, nagrade čakajo pri izposojevalnem pultu do konca tekočega meseca. Isti uganki rešujejo tudi otroci naši treh enot knjižnice.

 

 

Jeseni 2014 smo na mladinskem oddelku Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica z nalepko zlata hruška opremili vse knjižno gradivo, ki se je uvrstilo na seznam zlatih hrušk. Vsako leto, ko izide nov priročnik za branje kakovostnih otroških in mladinskih del, dodamo nove.
Berite najboljše knjige. Utrgajte si zlato hruško.

slika4 150x150 - Zlata hruška

»Zlata hruška je znak kakovosti otroških in mladinskih knjig. Po mnenju uredniškega odbora, ki vsako leto (od leta 2004) pripravlja Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig, se tiste knjige, ki po vsebini in izvedbi izstopajo, uvrstijo med odlične izdaje leta in pridobijo pravico do znaka Zlata hruška.
Med odličnimi izdajami izberemo najboljše tri knjige v treh različnih kategorijah ter jim podelimo tri priznanja:

  • za izvirno slovensko mladinsko leposlovno knjigo,
  • za izvirno slovensko mladinsko poučno knjigo ter
  • za prevedeno mladinsko leposlovno knjigo, v sodelovanju s Slovensko sekcijo IBBY.

Vsako leto narašča število izdanih naslovov in sorazmerno s tem tudi poznavalska in mentorska neobvladljivost tega področja. Podelitev Zlatih hrušk je tako ena od priložnosti, da se v javnosti uveljavi promocija kakovostnih knjig, da javnost izve, da je mladinska književnost del umetnosti in kulture naroda in da ima mladinsko leposlovje tudi socialno, psihološko, etično in kulturološko poslanstvo. Rezultati vrednotenj so namenjeni založnikom in izdajateljem.«