Čebela, žlahtna spremljevalka slovenske kulture

Alenka Veber, ljubiteljska etnologinja, fotografinja, turistična vodnica in mentorica študijskih krožkov, je v letu 2016 pridobila tudi naziv čebelarsko-turistična vodnica, ki ga je soorganizirala Čebelarska zveza Slovenije v sodelovanju s Klubom profesionalnih turističnih vodnikov. Ob praznovanju Svetovnega dneva čebel je 7. junija 2019 v prireditvenem prostoru knjižnice v Starem trgu predstavila čebelo kot žlahtno spremljevalko slovenske kulture, vse od Primoža Trubarja do Valvasorja, ki v svojih prevodih in delih omenjata čebelo in čebelnjak. Obiskovalci so prisluhnili nekaterim izbranim pregovorom in rekom, ki jih je preprosto ljudstvo oblikovalo skozi stoletja in ljudsko umetnost (panjske končnice, čebelnjaki), ter spoznali frazeme s sestavino čebela, med, panj in čebelnjak. Posebno pozornost pa je predavateljica namenila čebeli kot simbolu v različnih kulturah.

Anđelka Pogorilić

Foto: Mario Žnidaršič

Veber A.čebele - Čebela, žlahtna spremljevalka slovenske kulture